Over het boek Allemaal Struisvogels

Allemaal Struisvogels vertelt het waargebeurde verhaal van Lisa van Ris. Het is een heftig verhaal om te lezen en daarom is het belangrijk om te weten dat het nu goed gaat met Lisa. Ze is een sterke vrouw en een voorbeeld van hoe uit een geknakt kind een krachtige volwassene kan groeien. Dit ging niet vanzelf, ze legde hiervoor een hele weg af, met als resultaat onder andere dit boek. Klik hier voor het inkijkexemplaar.

Erkenning Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid erkent dat huiselijk geweld en kindermishandeling de grootste geweldsproblemen in ons land zijn. Dit schrijven zij in brieven, als reactie op het boek. Hierbij zijn drie zaken belangrijk: mishandeling voorkomen, dit eerder en beter in beeld brengen, en duurzaam oplossen. Dit is de verantwoordelijkheid van gemeenten, het Rijk, betrokken (jeugd)zorginstanties en van ons allemaal. Te vaak steken mensen met vermoedens hun kop in het zand. Terwijl aandacht en inzicht ervoor zorgen dat problemen en vermoedens sneller gesignaleerd en opgelost kunnen worden. 


Over de schrijvers

Lisa wil, door haar verhaal te delen, mensen aansporen om werkelijk te kijken en te luisteren naar kwetsbare kinderen. Lisa stond er als kind alleen voor, terwijl ze de hulp van de volwassenen om haar heen hard nodig had. 'Draai je hoofd niet weg, maar grijp in', is haar boodschap. Want samen maken we de wereld een stukje mooier. Klik hier om meer te lezen over de missie van Allemaal Struisvogels.

Marjanne maakte met dit boek haar debuut als schrijfster. Ze is opgeleid als journalist en werkt als freelance professional in de communicatie en media. Ze houdt van het bedenken, maken en verspreiden van verhalen. Naast dat ze het boek schreef, verzorgde ze ook de productie, lancering en publiciteit eromheen. Klik hier om meer te lezen over Allemaal Struisvogels in de media.