Allemaal Struisvogels | Missie
3421
page-template-default,page,page-id-3421,theme-bridge,edgt-core-1.0.1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Missie

MISSIE ALLEMAAL STRUISVOGELS

Uit onderzoeken blijkt dat in Nederland zo ongeveer de gelukkigste kinderen ter wereld wonen. Toch zijn er in ons land heel wat kinderrechtelijke zorgen. Het aantal meldingen van kinderporno is sinds 2012 met achthonderd procent gestegen. Kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling en dringend hulp nodig hebben staan lang op wachtlijsten en ze krijgen vaak onvoldoende passende hulp. Door het jeugdbeleid zijn ze afhankelijk van wat gemeenten wel of niet voor hen doen. Landelijke cijfers over kindermishandeling ontbreken, terwijl deze nodig zijn om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Kindermishandeling is, samen met andere vormen van huiselijk geweld, het grootste geweldsprobleem van ons land.

Lisa vertelt haar verhaal in het boek om mensen aan het denken te zetten en ze bewust te maken van de problemen die spelen in ons land. Ze heeft hiermee als doel:

♥ Herkenning ♥

Aan kinderen en volwassenen die in een vergelijkbare situatie zitten of hebben gezeten, laten weten dat het mogelijk is om eruit te komen. Is dit makkelijk? Nee. Toch is er hoop.

♥ Bewustwording ♥

Mensen ertoe bewegen om in te grijpen wanneer zij zien dat een kind niet veilig opgroeit. Dit is de verantwoordelijkheid van politici, justitie, zorg- en hulpverleners en ook van buurmannen en buurvrouwen, familie, juffen en meesters, leraren, postbodes, artsen en dominees. Kortom: van ons allemaal.

♥ Hulpverlening ♥

Kinderen die opgroeien in een onveilige situatie zijn getraumatiseerd. Zij hebben dringend passende hulp en zorg nodig, om ervoor te zorgen dat zij sterke volwassenen kunnen worden. Enkele oplossingen zijn bijvoorbeeld: 1) Meer geld vanuit het Rijk. 2) Betere samenwerking tussen gemeenten en betrokken (jeugd)zorginstanties. 3) Zorgverlening die gericht is op wat het kind nodig heeft en wat goed is voor het gezin. 4) Uithuisplaatsing van een kind zoveel mogelijk voorkomen en vermijden. 5) Bij noodzakelijke uithuisplaatsing van een kind zorgen voor een passende, veilige en fijne plek waar het kind onbeperkt kan blijven.

♥ Politie ♥

Wanneer kinderen slachtoffer zijn van een (seksueel) misdrijf, huiselijk geweld of andere gevaarlijke situaties, dan dienen zij door de politie verhoord en begeleid te worden op een manier die niet schadelijk of extra traumatiserend is voor het kind. Dit zou altijd vanzelfsprekend moeten zijn, helaas is dit nog geen standaard.

♥ Vuurwapens ♥

Zouden alleen toegankelijk moeten zijn voor degenen die het nodig hebben om hun beroep uit te oefenen. De aanvraag, begeleiding en controle hiervan dient uiterst scherp te zijn, ook al is het wapen voor professioneel gebruik. Wil iemand om een andere reden in het bezit zijn van een vuurwapen, dan moet dit aanvraagproces veel beter en strenger geregeld worden.

BRIEVEN MARK RUTTE EN HUGO DE JONGE

Het is onze plicht elke vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen - Mark Rutte
En nog steeds missen we te vaak de signalen en nog te vaak lukt het niet om de cirkel van geweld te doorbreken - Hugo de Jonge

SAMEN KINDEREN LATEN STRALEN

Kinderen hebben rechten. Recht op een omgeving waar ze veilig kunnen opgroeien. Recht op eten, drinken en een dak boven hun hoofd. Recht op een goede opvoeding met aandacht en liefde en goede gezondheid. En recht op bescherming tegen misbruik, mishandeling en verwaarlozing. Willen we kinderen laten stralen en ervoor zorgen dat zij veilig kunnen opgroeien, dan zijn drie dingen belangrijk: mishandeling voorkomen, dit eerder en beter in beeld brengen, en duurzaam oplossen. Help je mee?