Waarom het boek Allemaal Struisvogels

Het boek heeft als doel:

  • Herkenning: laten weten aan kinderen en volwassenen die in een vergelijkbare situatie zitten of hebben gezeten, dat het mogelijk is om eruit te komen en dat er hoop is;
  • Bewustwording: mensen ertoe bewegen om in te grijpen wanneer ze zien dat een kind niet veilig opgroeit. Dit is de verantwoordelijkheid van ons allemaal;
  • Verbetering jeugdzorg: kinderen die opgroeien in een onveilige situatie zijn getraumatiseerd. Zij hebben dringend passende hulp en zorg nodig, om ervoor te zorgen dat zij sterke volwassenen kunnen worden. Oplossingen zijn bijvoorbeeld meer geld vanuit de overheid, betere samenwerking tussen betrokken (jeugd)zorginstanties, zorgverlening gericht op wat het kind en het gezin nodig hebben en, wanneer uithuisplaatsing van het kind de enige oplossing is, het kind een veilige en fijne plek bieden waar het kan blijven. Voorkom doorverhuizen;
  • Verbetering procedures politie en justitie: kinderen die slachtoffer zijn van een misdrijf, dienen verhoord te worden op een manier die niet schadelijk is voor het kind. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn;
  • Aanscherping vuurwapenwet: het aanvragen van een vuurwapenvergunning zou alleen mogelijk moeten zijn voor mensen die het echt nodig hebben, bijvoorbeeld voor het uitoefenen van hun beroep. Wil iemand om een andere reden een vuurwapen aanschaffen, dan is het belangrijk dat dit proces veel strenger verloopt en beter wordt gecontroleerd. 

Laat je stem horen

We hopen dat je het boek wilt lezen, dat je anderen erover zult vertellen en jouw ervaring wilt delen. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een toekomst voor kwetsbare kinderen. Wil je meer weten over het boek, of wil je een interview, lezing of presentatie aanvragen? Neem dan contact op met Marjanne via marjannevanginkelvroom@gmail.com of 06-50201350.